SOSW Nr 2


Idź do treści

Informacje dla nauczycieli

Informacje

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018


 • 4 września 2017r. godz. 10:00 - Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 30 października 2017r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 31 października 2017r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 13 listopada 12 grudnia 2017r. - Praktyki zawodowe 3T
 • 15 grudnia 2017r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w I okresie br. szkolnego (tylko klasa 4T)
 • 23– 31 grudnia 2017r. - Zimowa przerwa świąteczna
 • 26 stycznia 2018r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w I okresie br. szkolnego (oddziały SP, G i T z wyjątkiem 4T)
 • 12 25 lutego 2018 r. - Ferie zimowe (woj. wielkopolskie)
 • Marzec 2018r. - Rekolecje wielkopostne
 • 29 marca 3 kwietnia 2018r. - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 27 kwietnia 2018r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. 4T
 • 30 kwietnia 2018r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2 maja 2018r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 4 maja 2018r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 1 czerwca 2018r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 22 czerwca 2018r. - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Planowane zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018
4 września 2017r. (godz 9:00) - Dyrektor, wychowawcy klas
22 września 2017r. (godz. 13:30) - Dyrektor, wychowawcy klas
15 grudnia 2017r. (godz. 13:30) - Wychowawcy klas
2 lutego 2018r. (godz. 13:30) - Dyrektor, wychowawcy klas
16 marca 2018r. (godz. 13:30) -Wychowawca klasy 4T
11 maja 2018r. (godz. 13:30) - Wychowawcy klas
22 czerwca 2018r. (godz. 10:00) - Dyrektor, wychowawcy klas

Terminy powiadamiania rodziców o ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania w roku szkolnym 2017/2018:
W I okresie:
do 15 grudnia 2017r.
- klasa 4T
do 22 grudnia 2017r. - pozostałe oddziały
W II okresie:
do 20 marca 2018r.
- klasa 4T
do 15 maja 2018r.
- pozostałe oddziały

Planowane rady pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018

 • 1 września 2017r. - Rada pedagogiczna organizacyjna
 • 15 września 2017r. - Rada pedagogiczna organizacyjna
 • 15 grudnia 2017r. - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna (4T)
 • 26 stycznia 2018r. - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
 • 2 lutego 2018r. - Rada pedagogiczna podsumuwująca pracę w I okresie roku szkolnego 2017/2018
 • 20 kwietnia 2018r. - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna (4T)
 • 15 czerwca 2018r. - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
 • 22 czerwca 2018r. - Rada pedagogiczna podsumuwująca pracę w roku szkolnym 2017/2018
 • Sierpień 2018r. - Rada pedagogiczna podsumuwującoa pracę w roku szkolnym 2017/2018
 • Sierpień 2018r. - Rada pedagogiczna organizacyjna

Do pobrania:

- Sprawozdanie z pracy pracowników pedagogicznych w roku szkolnym 2017/2018

-
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 (po zm. 01.09.2017)
-
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (po zm. 01.09.2017)
- Karta okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia (po zm. 01.09.2017)
-
Terminy związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w SOSW Nr 2 (po zm. 01.09.2017)


- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Załącznik 3 - Oświadczenie o dochodach rodziny pracownika
- Załącznik 4 - Wniosek o przyznanie świadczenia


- Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
- Ocena opisowa za I okres/ roczna

- Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu

- Rada klasyfikacyjna - zestawienie klasyfikacyjne - szkoła podstawowa
- Rada klasyfikacyjna - zestawienie klasyfikacyjne - szkoła podstawowa 2017
- Rada klasyfikacyjna - zestawienie klasyfikacyjne - gimnazjum

- Rada klasyfikacyjna - zestawienie klasyfikacyjne - technikum

-
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień w SOSW nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu
- Propozycje nagród i wyróżnień
- Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
- Instrukcja - służbowe e-maile

- Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2017/2018
- Opinia o dziecku/uczniu


Powrót do treści | Wróć do menu głównego