SOSW Nr 2


Idź do treści

Informacje dla nauczycieli

Informacje

Nauczyciele od 01 września 2018 roku podlegają nowym zasadom oceny pracy.

Oceny pracy dokonuje się na podstawie:

1) Art. 6a Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967);

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. 2018 poz. 1133);

3) REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO WSKAŹNIKI OCENY PRACY NAUCZYCIELI Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu.

Do pobrania:

Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019


 • 3 września 2018r. - Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2 listopada 2018r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 12 listopada 9 grudnia 2018r. - Praktyki zawodowe 3T
 • 14 grudnia 2018r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w I okresie br. szkolnego (tylko klasa 4T)
 • 23– 31 grudnia 2018r. - Zimowa przerwa świąteczna
 • 14 27 stycznia 2019 r. - Ferie zimowe (woj. wielkopolskie)
 • 27 stycznia 2019r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w I okresie br. szkolnego (oddziały SP, G i T z wyjątkiem 4T)
 • Marzec 2019r. - Rekolecje wielkopostne
 • 18 23 kwietnia 2019r. - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 26 kwietnia 2019r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. 4T
 • 29 kwietnia 2019r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 30 kwietnia 2019r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2 maja 2019r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 21 czerwca 2019r. - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Planowane zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019
3 września 2018r. (godz 9:00) - Dyrektor, wychowawcy klas
28 września 2018r. (godz. 13:30) - Dyrektor, wychowawcy klas
14 grudnia 2018r. (godz. 13:30) - Wychowawcy klas
1 lutego 2019r. (godz. 13:30) - Dyrektor, wychowawcy klas
15 marca 2019r. (godz. 13:30) -Wychowawca klasy 4T
10 maja 2019r. (godz. 13:30) - Wychowawcy klas
21 czerwca 2019r. (godz. 9:00) - Dyrektor, wychowawcy klas

Terminy powiadamiania rodziców o ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania w roku szkolnym 2018/2019:
W I okresie:
do 14 listopada 2018r.
- klasa 4T
do 11 grudnia 2018r. - pozostałe oddziały
W II okresie:
do 22 marca 2019r.
- klasa 4T
do 14 maja 2019r.
- pozostałe oddziały

Planowane rady pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019

 • 14 września 2018r. - Rada pedagogiczna organizacyjna
 • 14 grudnia 2018r. - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna (4T)
 • 11 stycznia 2019r. - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
 • 1 lutego 2019r. - Rada pedagogiczna podsumuwująca pracę w I okresie roku szkolnego 2018/2019
 • 24 kwietnia 2019r. - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna (4T)
 • 14 czerwca 2019r. - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
 • 21 czerwca 2019r. - Rada pedagogiczna podsumuwująca pracę w roku szkolnym 2018/2019
 • Sierpień 2019r. - Rada pedagogiczna podsumuwującoa pracę w roku szkolnym 2018/2019
 • Sierpień 2019r. - Rada pedagogiczna organizacyjna

Do pobrania:
- Komu można udostępnić dane osobowe ucznia

- Karta samooceny pracy nauczyciela stażysty
- Karta samooceny pracy nauczyciela kontraktowego
- Karta samooceny pracy nauczyciela mianowanego
- Karta samooceny pracy nauczyciela dyplomowanego

- Sprawozdanie z pracy pracowników pedagogicznych w roku szkolnym 2017/2018

-
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 (po zm. 01.09.2017)
-
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (po zm. 01.09.2017)
- Karta okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia (po zm. 01.09.2017)
-
Terminy związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w SOSW Nr 2 (po zm. 01.09.2017)


- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Załącznik 3 - Oświadczenie o dochodach rodziny pracownika
- Załącznik 4 - Wniosek o przyznanie świadczenia


- Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
- Ocena opisowa za I okres/ roczna

- Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu

- Rada klasyfikacyjna - zestawienie klasyfikacyjne - szkoła podstawowa
- Rada klasyfikacyjna - zestawienie klasyfikacyjne - szkoła podstawowa 2017
- Rada klasyfikacyjna - zestawienie klasyfikacyjne - gimnazjum

- Rada klasyfikacyjna - zestawienie klasyfikacyjne - technikum
- Rada klasyfikacyjna - zestawiennie klasyfikacyjne - technikum 2019

-
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień w SOSW nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu
- Propozycje nagród i wyróżnień
- Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
- Instrukcja - służbowe e-maile

- Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2018/2019
- Opinia o dziecku/uczniu


Powrót do treści | Wróć do menu głównego