SOSW Nr 2


Idź do treści

Informacje dla nauczycieli

Informacje

Planowane zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
1 września 2020r. (godz 9:00) - Dyrektor, wychowawcy klas
21-25 września 2020r. (godz. 13:30) - Wychowawcy klas
25 czerwca 2021r. (godz. 9:00) - Dyrektor, wychowawcy klas

Terminy powiadamiania rodziców o ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania w roku szkolnym 2020/2021:
W I okresie:
do 22 grudnia 2020r.
W II okresie:
do 18 maja 2021r.

Nauczyciele od 01 września 2018 roku podlegają nowym zasadom oceny pracy.

Oceny pracy dokonuje się na podstawie:

1) Art. 6a Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967);

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. 2018 poz. 1133);

3) REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO WSKAŹNIKI OCENY PRACY NAUCZYCIELI Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu.

Do pobrania:

Do pobrania:
- Komu można udostępnić dane osobowe ucznia

- Karta samooceny pracy nauczyciela stażysty
- Karta samooceny pracy nauczyciela kontraktowego
- Karta samooceny pracy nauczyciela mianowanego
- Karta samooceny pracy nauczyciela dyplomowanego

- Sprawozdanie z pracy pracowników pedagogicznych w roku szkolnym 2017/2018

-
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 (po zm. 01.09.2017)
-
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (po zm. 01.09.2017)
- Karta okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia (po zm. 01.09.2017)
-
Terminy związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w SOSW Nr 2 (po zm. 01.09.2017)


- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Załącznik 3 - Oświadczenie o dochodach rodziny pracownika
- Załącznik 4 - Wniosek o przyznanie świadczenia

/
- Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
- Ocena opisowa za I okres/ roczna

- Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu

- Rada klasyfikacyjna - zestawienie klasyfikacyjne - szkoła podstawowa
- Rada klasyfikacyjna - zestawienie klasyfikacyjne - szkoła podstawowa 2017
- Rada klasyfikacyjna - zestawienie klasyfikacyjne - gimnazjum

- Rada klasyfikacyjna - zestawienie klasyfikacyjne - technikum
- Rada klasyfikacyjna - zestawiennie klasyfikacyjne - technikum 2019

-
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień w SOSW nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu
- Propozycje nagród i wyróżnień
- Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
- Instrukcja - służbowe e-maile

- Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2019/2020
- Opinia o dziecku/uczniu


Powrót do treści | Wróć do menu głównego