SOSW Nr 2


Idź do treści

Projekt Dzieci Dzieciom

Projekt Dzieci Dzieciom

Impulsem do powstania projektu „Dzieci Dzieciom” była nagroda Rzecznika Praw Dziecka, jaką Teatr Ado otrzymał na XXXI Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży Dziatwa w Łodzi. Teatr ADO działa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu od 2008 roku. W swoich przedstawieniach porusza problematykę związaną z prawami dziecka w tym dziecka niepełnosprawnego. Staramy się przełamywać stereotypy w postrze-ganiu osób niesłyszących przez ich słyszących rówieśników. Chcemy pokazywać, że świat niesłyszących jest skarbnicą wspaniałych uczuć, myśli i emocji.Projekt „Dzieci Dzieciom” odbywa się przy współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Beneficjantami projektu są uczniowie wraz z nauczycielami danej Szkoły Podstawowej (zgłoszonej do projektu) oraz uczniowie niesłyszący ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Kaliszu. Projekt „Dzieci Dzieciom” w pierwszym roku był zrealizowany w Szkole Podstawowej Nr 12 oraz w kaliskich przedszkolach. W następnych latach ewaluował i przyjęliśmy zasadę „Jeden rok - jedna szkoła”, tak by naszymi działaniami zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe w Kaliszu. Do tej pory projektem objęte zostały Szkoła Podstawowa Nr 8 (rok szkolny 2011/2012), gdzie Honorowy Patronat objął Prezydent Miasta Kalisza oraz Szkoła Podstawowa Nr 16 (rok szkolny 2012/2013), gdzie Honorowy Patronat objął Rzecznik Praw Dziecka.
V jubileuszowa edycja projektu odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 17 w Kaliszu (rok szkolny 2013/2014), nad którą Honorowy Patronat objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. W roku szkolnym 2014/2015 projektem objęte zostały dwie szkoły Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego EDUKATOR (listopad-grudzień 2014r.) oraz Szkoła Podstawowa Nr 13 w Kaliszu (maj-czerwiec 2015r.), nad którym Honorowy Patronat objęła Minister Edukacji Narodowej.
Nad VII już edycją projektu Honorowy Patronat objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotr Gliński.

Dowiedz się więcej.

http://www.mkidn.gov.pl/

Patronat Medialny:


http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/

Powrót do treści | Wróć do menu głównego