SOSW Nr 2


Idź do treści

Wczesne wspomaganie

Struktura Ośrodka

Od 1 października 2012 roku rozpoczęliśmy w naszym Ośrodku zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Są one przeznaczone dla najmłodszych dzieci, od zdiagnozowania niepełnosprawności, do podjęcia nauki szkolnej.
Terapią objętych jest obecnie dziesięcioro małych pacjentów.
Rehabilitujemy nie tylko dzieci z wadą słuchu, ale również te z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, upośledzeniem umysłowym, autyzmem wczesnodziecięcym, niepełnosprawnością ruchową i innymi dysfunkcjami.
Do dyspozycji mamy gabinet wyposażony w pomoce logopedyczne, pomoce do ćwiczeń rozwijających małą motorykę np. panele ścienne i labirynty manipulacyjne, nakładanki, puzzle, mozaiki, układanki, nawlekanki, itp. oraz salkę terapeutyczną wyposażoną w piłki, skoczki, miękkie kształtki, basen z piłkami oraz zestaw do ćwiczeń równowagi i balansowania.
Oferujemy dzieciom terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, terapię EEG Biofeedback oraz zajęcia rozwijające motorykę dużą i małą.
Mając na uwadze indywidualne potrzeby dzieci, wykorzystujemy różne metody pracy. W rozwijaniu kompetencji językowych u najmłodszych pacjentów stosujemy m.in. metodę werbo – tonalną. Korzystamy również z metod komunikacji alternatywnej MAKATON, język migowy. Zajęcia pedagogiczne wspierają elementy metody Dennisona, integracji sensorycznej, terapii ręki.
Organizujemy również zajęcia ruchowe prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu - tel: 792 466 358


Powrót do treści | Wróć do menu głównego