Bieżące informacje Ośrodka

SOSW nr 2 w Kaliszu

Jedyna profesjonalna placówka w rejonie Kalisza, która oferuje pełen zakres edukacji i rehabilitacji dziecka słabosłyszącego i niesłyszącego.

– PUNKT KONSULTACYJNY

– WCZESNE WSPOMAGANIE

– ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

– SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

– TECHNIKUM NR 5

– INTERNAT

Skip to content