Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 9 listopada 2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 10 listopada 2020

Praktyki zawodowe w kl. 3T 16 listopada – 13 grudnia 2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 grudnia 2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 22 grudnia 2020

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2020

Ferie zimowe – 4 – 17 stycznia 2021

Zakończenie pierwszego półrocza – 5 lutego 2021

Rekolekcje wielkopostne – Marzec 2021

Wiosenna przerwa świąteczna – 1 – 6 kwietnia 2021

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 czerwca 2021

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 25 czerwca 2021

Ferie letnie – 26 czerwca – 31 sierpnia 2021

Zebrania z rodzicami 

1 września 2020, wg harmonogramu – Dyrektor, wychowawcy klas

21 – 25 września 2020, godz. do ustalenia – Wychowawcy klas

25 czerwca 2021, wg harmonogramu – Dyrektor, wychowawcy klas

terminy ustalone przez wychowawcę klasy – Wychowawcy klas

Terminy powiadamiania rodziców o ocenach z zajęć edukacyjnych
oraz ocenach zachowania

W I okresie: do 22 grudnia 2020

W II okresie: do 18 maja 2021

Rady pedagogiczne

Rada pedagogiczna organizacyjna (uchwalenie planu pracy, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego) – 11 września 2020, godz. 14.30

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna – 5 lutego 2021, godz. 14.30

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w I okresie roku szkolnego 2020/2021 – 12 lutego 2021, godz. 14.30

Rada pedagogiczna poświęcona Statutowi Ośrodka oraz innym wewnętrznym dokumentom regulującym pracę placówki – Maj/ czerwiec 2021

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna roczna –  18 czerwca 2021, godz. 14.30

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2020/2021 – 25 czerwca 2021, godz. 13.00

Rada pedagogiczna podsumowując pracę w roku szkolnym 2020/2021 – Sierpień 2021

Rada pedagogiczna organizacyjna (organizacja pracy w roku szkolnym 2021/2022) – Sierpień 2021

Materiały do pobrania

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Opinia dla PPP

 

Misja-Wizja-Wartości
Wniosek
do ZFŚS
Oświadczenie
o dochodach
Zestawienie klasyfikacyjne SP 1-3
Zestawienie klasyfikacyjne SP 4-8
Zestawienie klasyfikacyjne 1T
Zestawienie klasyfikacyjne 2T
Zestawienie klasyfikacyjne 1T
2021/2022
Skip to content