Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 września 2023

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 2 listopada 2023

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 3 listopada 2023

 • Praktyki zawodowe w kl. 4T – 13 listopada – 10 grudnia 2023

 • Zakończenie pierwszego półrocza kl. 5T –  17 grudnia 2023

 • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2023

 • Zakończenie pierwszego półrocza –  28 stycznia 2024

 • Ferie zimowe – 12 – 25 lutego 2024

 • Rekolekcje wielkopostne – marzec 2024

 • Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. 5T – 26 kwietnia 2023

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 29 kwietnia 2023

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 30 kwietnia 2023

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 2 maja 2024

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 31 maja 2024

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2024

 • Ferie letnie – 22 czerwca – 31 sierpnia 2024

Zebrania z rodzicami 

4 września 2023, wg harmonogramu – Dyrektor, wychowawcy klas

25 – 29 września 2023, godz. do ustalenia – Wychowawcy klas

21 czerwca 2024, wg harmonogramu – Dyrektor, wychowawcy klas

Terminy powiadamiania rodziców o ocenach z zajęć edukacyjnych
oraz ocenach zachowania

W I okresie do 15 listopada 2023 – klasa 5T, do 22 grudnia 2023 – pozostałe oddziały

W II okresie do 19 marca 2024 – klasa 5T, do 14 maja 2024 – pozostałe oddziały

Rady pedagogiczne

Rada pedagogiczna organizacyjna (uchwalenie planu pracy, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego) – 15 września 2023, godz. 14:30
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna (kl. 5T) – 15 grudnia 2023, godz. 14:30 
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna  – 26 stycznia 2024, godz. 14:30
Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w I okresie roku szkolnego 2023/2024 – 2 lutego 2024, godz. 14:30 
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna (kl. 5T) – 19 kwietnia 2024, godz. 14:30 
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna roczna – 14 czerwca 2024, godz. 14:30
Rada pedagogiczna podsumowując pracę w roku szkolnym 2021/2023 – Sierpień 2024
Rada pedagogiczna organizacyjna (organizacja pracy w roku szkolnym 2023/2024) – Sierpień 2024

Materiały do pobrania

Organizacja wycieczek

Regulamin wycieczek
Zgoda rodziców
Karta wycieczki
Lista uczniów

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (po zm. 31.08.2022)

Zasady udzielania
pomocy psych.o-pedag.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Karta okresowej wielospecj.oceny poziomu funkcjonowania ucznia
Terminy związane
z udzielaniem pomocy psycholog.-pedag.
Ocena efektywności udzielanej uczniowi pomocy psych.-pedag.
Aneks do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
Statut Ośrodka
Plan pracy Ośrodka
Załączniki do planu
pracy Ośrodka
Program wych.-profil.
Opinia dla PPP

 

Opinia o dziecku/uczniu

Regulamin – nagrody
Oświadczenie
o dochodach
Zestawienie klasyfikacyjne SP 1-3
Zestawienie klasyfikacyjne SP 4-8
Zestawienie klasyfikacyjne 3T
Zestawienie klasyfikacyjne 4T
Zestawienie klasyfikacyjne 1T
2022/2023
Misja-Wizja-Wartości

Wniosek
do ZFŚS
Skip to content