Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2021

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 12 listopada 2021

Zakończenie pierwszego półrocza – klasa 4T – 10 grudnia 2021

Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2021

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 3 stycznia 2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 stycznia 2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 5 stycznia 2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 7 stycznia 2022 

Ferie zimowe – 17 – 30 stycznia 2022

Zakończenie pierwszego półrocza – 30 stycznia 2022

Praktyki zawodowe w kl. 3T – marzec/kwiecień 2022

Rekolekcje wielkopostne – marzec/kwiecień 2022

Wiosenna przerwa świąteczna – 14 – 19 kwietnia 2022

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4T – 29 kwietnia 2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 2 maja 2022

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24 czerwca 2022

Ferie letnie – 25 czerwca – 31 sierpnia 2022

  Zebrania z rodzicami 

  1 września 2021, wg harmonogramu – Dyrektor, wychowawcy klas

  27 – 30 września 2021, godz. do ustalenia – Wychowawcy klas

  24 czerwca 2022, wg harmonogramu – Dyrektor, wychowawcy klas

  Terminy powiadamiania rodziców o ocenach z zajęć edukacyjnych
  oraz ocenach zachowania

  W I okresie: 

  – 4T – do 10 listopada 2021
  – pozostałe oddziały szkolne – do 14 grudnia 2021

  W II okresie: 

  – 4T – do 22 marca 2022
  – pozostałe oddziały szkolne – do 15 maja 2022

  Rady pedagogiczne

  Rada pedagogiczna organizacyjna (uchwalenie planu pracy, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego) – 14 września 2021, godz. 14.30

  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna (4T) – 10 grudnia 2021, godz. 14.30

  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna – 14 stycznia 2022, godz. 14.30

  Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w I okresie roku szkolnego 2021/2022 – 4 lutego 2022, godz. 14.30

  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna roczna (4T) – 22 kwietnia 2022, godz. 14.30

  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna roczna – 15 czerwca 2022, godz. 14.30

  Rada pedagogiczna podsumowując pracę w roku szkolnym 2020/2021 – Sierpień 2022

  Rada pedagogiczna organizacyjna (organizacja pracy w roku szkolnym 2022/2023) – Sierpień 2022

  Materiały do pobrania

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Opinia dla PPP

   

  Opinia o dziecku/uczniu

  Wniosek
  do ZFŚS
  Oświadczenie
  o dochodach
  Zestawienie klasyfikacyjne SP 1-3
  Zestawienie klasyfikacyjne SP 4-8
  Zestawienie klasyfikacyjne 1T
  Zestawienie klasyfikacyjne 2T
  Zestawienie klasyfikacyjne 1T
  2021/2022
  Misja-Wizja-Wartości

  Skip to content