Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 31 października 2022

Praktyki zawodowe w kl. 4T – 14 listopada – 11 grudnia 2022

Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2022

Zakończenie pierwszego półrocza – 27 stycznia 2023

Ferie zimowe – 30 stycznia – 12 lutego 2023

Praktyki zawodowe w kl. 3T – 6 marca – 2 kwietnia 2023

Rekolekcje wielkopostne – marzec/kwiecień 2023

Wiosenna przerwa świąteczna – 6 – 11 kwietnia 2023

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 2 maja 2023

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 9 czerwca 2023

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23 czerwca 2023

Ferie letnie – 24 czerwca – 31 sierpnia 2023

Zebrania z rodzicami 

1 września 2022, wg harmonogramu – Dyrektor, wychowawcy klas

26 – 30 września 2022, godz. do ustalenia – Wychowawcy klas

24 czerwca 2023, wg harmonogramu – Dyrektor, wychowawcy klas

Terminy powiadamiania rodziców o ocenach z zajęć edukacyjnych
oraz ocenach zachowania

W I okresie do 22 grudnia 2022

W II okresie do 16 maja 2023

Rady pedagogiczne

Rada pedagogiczna organizacyjna (uchwalenie planu pracy, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego) – 15 września 2022, godz. 15:00
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna – 27 stycznia 2023, godz. 15:00
Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w I okresie roku szkolnego 2022/2023 – 17 lutego 2023, godz. 15:00
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna roczna – 16 czerwca 2023, godz. 15:00
Rada pedagogiczna podsumowując pracę w roku szkolnym 2021/2023 – Sierpień 2023
Rada pedagogiczna organizacyjna (organizacja pracy w roku szkolnym 2023/2024) – Sierpień 2023

Materiały do pobrania

Organizacja wycieczek

Regulamin wycieczek
Zgoda rodziców
Karta wycieczki
Lista uczniów

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (po zm. 31.08.2022)

Zasady udzielania
pomocy psych.o-pedag.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Karta okresowej wielospecj.oceny poziomu funkcjonowania ucznia
Terminy związane
z udzielaniem pomocy psycholog.-pedag.
Ocena efektywności udzielanej uczniowi pomocy psych.-pedag.
Aneks do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
Statut Ośrodka
Plan pracy Ośrodka
Załączniki do planu
pracy Ośrodka
Program wych.-profil.
Opinia dla PPP

 

Opinia o dziecku/uczniu

Regulamin – nagrody
Oświadczenie
o dochodach
Zestawienie klasyfikacyjne SP 1-3
Zestawienie klasyfikacyjne SP 4-8
Zestawienie klasyfikacyjne 3T
Zestawienie klasyfikacyjne 4T
Zestawienie klasyfikacyjne 1T
2022/2023
Misja-Wizja-Wartości

Wniosek
do ZFŚS
Skip to content