Bieżące informacje Ośrodka

Ważna informacja! 

Uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021r. (środa):

– o godzinie 10:00 – przedszkole oraz dzieci do klasy 3SP

– o godzinie 12 – od klasy 4SP i technikum

Na uroczystość zapraszamy dzieci z rodzicami / opieknami do stołówki szkolnej.

Przypominamy o obowiązkowym korzystaniu z maseczek.

Do pobrania:

– Procedury pobytu dzieci i młodzieży w Ośrodku w okresie zagrożenia epidemiologicznego, procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie internatu i świetlicy szkolnej, zasady korzystania z biblioteki

 Procedury prowadzenia z uczniem konsultacji z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego

– Procedury prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego

Skip to content