Bieżące informacje Ośrodka

Ważna informacja! 

W poniedziałek, 18 stycznia wracamy do szkoły. Wszystkie klasy szkoły podstawowej, technikum i oddziały przedszkolne.

W niedzielę (17 stycznia) internat będzie czynny od godziny 17.

Nie możemy się już doczekać, kiedy się wszyscy spotkamy. 

Do pobrania:

– Procedury pobytu dzieci i młodzieży w Ośrodku w okresie zagrożenia epidemiologicznego, procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie internatu i świetlicy szkolnej, zasady korzystania z biblioteki

 Procedury prowadzenia z uczniem konsultacji z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego

– Procedury prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego

Skip to content