Bieżące informacje Ośrodka

 

Ważne informacje! 

….

 

Do pobrania:

– Procedury pobytu dzieci i młodzieży w Ośrodku w okresie zagrożenia epidemiologicznego, procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie internatu i świetlicy szkolnej, zasady korzystania z biblioteki

 Procedury prowadzenia z uczniem konsultacji z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego

– Procedury prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego

Skip to content