Szkoła Podstawowa nr 5 
dla Dzieci Słabo Słyszących 
i Niesłyszących

W klasach 1 – 3, w nauczaniu zintegrowanym, pracujemy  metodą ośrodków pracy. Wymagania edukacyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Klasy wyposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W klasach 4 – 8 uczniowie rozpoczynają naukę języka  angielskiego  przy pomocy metody fonogestów. W celu uzyskania optymalnych efektów dydaktycznych nauczyciele dobierają metody i formy pracy do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka. Na zajęciach uczniowie korzystają z encyklopedii multimedialnych, komputerowych programów edukacyjnych oraz Internetu.

Skip to content