Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na: Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130.000,00zł obejmujące zakup, dostawę i montaż wyposażenia szkoły w ramach zadania „Laboratoria przyszłości” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK przy ul. Augustyna Kordeckiego 19.  

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
Protokół z przeprowadzo-nego zapytania ofertowego
Skip to content