XVIII Ogólnopolski Konkurs Odczytywania Mowy z Ust  dla Uczniów Szkół Podstawowych
i Ponadpodstawowych

2 – 4 czerwca 2023 r.

Zaproszenie
Regulamin konkursu
Program konkursu

Karta zgłoszenia
Skip to content