Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2020
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 9 listopada 2020
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 10 listopada 2020
 • Praktyki zawodowe w kl. 3T 16 listopada – 13 grudnia 2020
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 grudnia 2020
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 22 grudnia 2020
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2020
 • Ferie zimowe – 4 – 17 stycznia 2021
 • Zakończenie pierwszego półrocza – 5 lutego 2021
 • Rekolekcje wielkopostne – Marzec 2021
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 1 – 6 kwietnia 2021
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 czerwca 2021
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 25 czerwca 2021
 • Ferie letnie – 26 czerwca – 31 sierpnia 2021

  Zebrania z rodzicami

 • 1 września 2020, wg harmonogramu – Dyrektor, wychowawcy klas
 • 21 – 25 września 2020, godz. do ustalenia – Wychowawcy klas
 • 25 czerwca 2021, wg harmonogramu – Dyrektor, wychowawcy klas
 • terminy ustalone przez wychowawcę klasy – Wychowawcy klas

Terminy powiadamiania rodziców o ocenach z zajęć edukacyjnych
oraz ocenach zachowania

W I okresie: do 22 grudnia 2020

W II okresie: do 18 maja 2021

Materiały do pobrania

Podanie o przyjęcie
na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
Wniosek o wydanie opinii dziecka uczestniczącego
w zajęciach wczesnego wposmagania rozwoju
Wniosek o wydanie
opinii o uczniu
Wniosek o wydanie opinii
o pełnoletnim uczniu
Szkolny zestaw podręczników
2021/2022
Wniosek o wydanie opinii dziecka uczestniczącego w zajęciach wniosek o wydanie opinii – Ża życiem w ramach rządowego programu „Za życiem”
Wniosek do Programu Za życiem
Wniosek o wydanie opinii – wczesne wspomaganie
Procedury prowadzenia
z uczniem konsultacji 
w okresie zagrożenia epidemicznego
Procedury prowadzenia zajęć WWRD i programu
„Za Życiem” w okresie zagrożenia epidem.
Procedury prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego
Procedury pobytu dzieci
w oddziałach przedszk.
w okresie zagrożenia epidemiologicznego
Skip to content