Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2022

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 31 października 2022

 • Praktyki zawodowe w kl. 4T – 14 listopada – 11 grudnia 2022

 • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2022

 • Zakończenie pierwszego półrocza – 27 stycznia 2023

 • Ferie zimowe – 30 stycznia – 12 lutego 2023

 • Praktyki zawodowe w kl. 3T – 6 marca – 2 kwietnia 2023

 • Rekolekcje wielkopostne – marzec/kwiecień 2023

 • Wiosenna przerwa świąteczna – 6 – 11 kwietnia 2023

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 2 maja 2023

 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 9 czerwca 2023

 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23 czerwca 2023

 • Ferie letnie – 24 czerwca – 31 sierpnia 2023

  Zebrania z rodzicami

 • 1 września 2022, wg harmonogramu – Dyrektor, wychowawcy klas
 • 26 – 30 września 2022, godz. do ustalenia – Wychowawcy klas
 • 25 czerwca 2023, wg harmonogramu – Dyrektor, wychowawcy klas

Terminy powiadamiania rodziców o ocenach z zajęć edukacyjnych
oraz ocenach zachowania

W I okresie do 22 grudnia 2022

W II okresie do 16 maja 2023

Materiały do pobrania

Podanie o przyjęcie
na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
Wniosek o wydanie opinii dziecka uczestniczącego
w zajęciach wczesnego wposmagania rozwoju
Wniosek o wydanie
opinii o uczniu
Wniosek o wydanie opinii
o pełnoletnim uczniu
Szkolny zestaw podręczników
2023/2024
Wniosek o wydanie opinii dziecka uczestniczącego w zajęciach wniosek o wydanie opinii – Ża życiem w ramach rządowego programu „Za życiem”
Wniosek do Programu Za życiem
Wniosek o wydanie opinii – wczesne wspomaganie
Procedury prowadzenia
z uczniem konsultacji 
w okresie zagrożenia epidemicznego
Procedury prowadzenia zajęć WWRD i programu
„Za Życiem” w okresie zagrożenia epidem.
Procedury prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego
Procedury pobytu dzieci
w oddziałach przedszk.
w okresie zagrożenia epidemiologicznego
Zasady przyjmowania do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i technikum
Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
Wniosek rodziców o przjęcie dziecka do technikum
Wniosek pełnoletniego ucznia o przyjęcie do technikum
Regulamin rekrutacji

Godziny dostępności nauczycieli dla rodziców
i dzieci Ośrodka
Konto Rady Rodziców SOSW nr 2 w Kaliszu

Droga diagnozy i rehabilitacji dziecka niesłyszącego z punktu widzenia rodzica
Skip to content