Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2021
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 12 listopada 2021
 • Zakończenie pierwszego półrocza – klasa 4T – 10 grudnia 2021
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2021
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 3 stycznia 2022
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 stycznia 2022
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 5 stycznia 2022
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 7 stycznia 2022
 • Ferie zimowe – 17 – 30 stycznia 2022
 • Zakończenie pierwszego półrocza – 30 stycznia 2022
 • Praktyki zawodowe w kl. 3T – marzec/kwiecień 2022
 • Rekolekcje wielkopostne – marzec/kwiecień 2022
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 14 – 19 kwietnia 2022
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4T – 29 kwietnia 2022
 • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 2 maja 2022
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24 czerwca 2022
 • Ferie letnie – 25 czerwca – 31 sierpnia 2022

  Zebrania z rodzicami

 • 1 września 2021, wg harmonogramu – Dyrektor, wychowawcy klas
 • 27 – 30 września 2021, godz. do ustalenia – Wychowawcy klas
 • 24 czerwca 2022, wg harmonogramu – Dyrektor, wychowawcy klas

Terminy powiadamiania rodziców o ocenach z zajęć edukacyjnych
oraz ocenach zachowania

W I okresie:

– 4T – do 10 listopada 2021
– pozostałe oddziały do 14 grudnia 2021

W II okresie:

– 4T – do 22 marca 2022
– pozostałe oddziały szkolne do 15 maja 2022

Materiały do pobrania

Podanie o przyjęcie
na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
Wniosek o wydanie opinii dziecka uczestniczącego
w zajęciach wczesnego wposmagania rozwoju
Wniosek o wydanie
opinii o uczniu
Wniosek o wydanie opinii
o pełnoletnim uczniu
Szkolny zestaw podręczników
2022/2023
Wniosek o wydanie opinii dziecka uczestniczącego w zajęciach wniosek o wydanie opinii – Ża życiem w ramach rządowego programu „Za życiem”
Wniosek do Programu Za życiem
Wniosek o wydanie opinii – wczesne wspomaganie
Procedury prowadzenia
z uczniem konsultacji 
w okresie zagrożenia epidemicznego
Procedury prowadzenia zajęć WWRD i programu
„Za Życiem” w okresie zagrożenia epidem.
Procedury prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w okresie zagrożenia epidemicznego
Procedury pobytu dzieci
w oddziałach przedszk.
w okresie zagrożenia epidemiologicznego
Zasady przyjmowania do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i technikum
Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
Wniosek rodziców o przjęcie dziecka do technikum
Wniosek pełnoletniego ucznia o przyjęcie do technikum
Regulamin rekrutacji
Skip to content